Pнạм Xuâɴ Tнăɴԍ ʟà тʀưởɴԍ ʙᴀɴ cнốɴԍ тнᴀм ɴнũɴԍ Hảι Dươɴԍ, ɴнưɴԍ ʙị ʙắт vì тнᴀм ɴнũɴԍ

Pнạм Xuâɴ Tнăɴԍ ʟà тʀưởɴԍ ʙᴀɴ cнốɴԍ тнᴀм ɴнũɴԍ Hảι Dươɴԍ, ɴнưɴԍ ʙị ʙắт vì тнᴀм ɴнũɴԍBan Chỉ đạo sẽ chỉ đạo công tác phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g; phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là ...